usługi kampusowe - portal użytkownika
2019-07-17 01:19

Ansys Fluent - Licencja badawcza2015-12-15 16:04:27
Konieczna jest zmiana serwera licencji: Zmiana ustawień serwera licencji nie wymaga reinstalacji pakietu. Zmiany wprowadza się za pomocą programu ANSLIC_ADMIN (Windows: Start> All Programs> ANSYS x.y> ANSYS Client Licensing> Client ANSLIC_ADMIN Utility x.y) w oknie konfiguracji licencji podać: ANSYS Licensing Interconnect port number - 1734 ANSYS FLEXlm port number - 1723 jako serwer - licenses2.icm.edu.pl
powrót

Proszę czekać ...